MODIFICARE CALENDAR DERULARE CONCURS ANTREPRENORIAT

Avand in vedere ca in urma evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul proiectului  s-a constatat necesitatea solicitarii de clarificari pentru un numar ridicat de planuri de afaceri depuse, se modifica perioadele aferente procesului de evaluare, dupa cum urmeaza:

21 iulie 2020 – 4 august 2020 – transmitere solicitari de clarificari

21 iulie 2020 – 7 august 2020 – transmitere raspuns solicitari clarificari

10 august 2020 – comunicare rezultate

10 august 2020 – 12 august 2020 ora 17.00 – depunere contestatii

13 august 2020 – comunicare rezultate finale

Rezultatele vor fi afisate/publicate la sediul Primariei Comunei Valea Ierii, judet Cluj/site-ul www.primariavaleaierii.ro (sectiunea dedicata proiectului).

Contestatiile se vor depune la sediul Primariei Valea Ierii, Comuna Valea Ierii, nr. 50, cod postal 407585, judet Cluj.

Mai multe detalii privind derularea concursului puteti regasi in Metodologia de organizare concurs planuri care poate fi gasita prin urmatoarele modalitati: