Garda de corp si insotire VIP

Prin acest serviciu Tiger Security asigură integritatea corporala a clienţilor săi, precum şi transportul însotit al acestora. În cazul transportului, Tiger Security asigură de comun acord cu beneficiarii transportul acestora pe rute alternative, pentru evitarea oricăror tentative de atac.

Transportul este asigurat cu maşini blindate, clasa Lux, proprietatea Tiger Security.

Toţi agenţii care îşi desfăşoară activitatea pe acest segment sunt pregătiţi şi antrenaţi în mod prioritar în acest domeniu, pentru a oferii un tratament special, de siguranţă, persoanelor care solicita acest serviciu. Personalul are în dotare armament, fiind instruţi conform următoarei curricule:

  • protecţia persoanei;
  • protecţia fizică împotriva agresiunilor fizice si atacurilor;
  • imobilizarea şi retinerea atacatorului.

Agenţii din acest departament păstrează în permanenţă legatură cu dispeceratul central al Tiger Security şi echipajele de intervenţie, fiind la dispoziţia clientului 24/24.

Obiectivul Tiger Security îl reprezintă asigurarea unui climat de siguranţă, atât pentru persoana protejată, cât şi pentru firma acesteia.